Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn

Kennis

Onze consultants zijn specialisten en beschikken over uitgebreide kennis op de volgende gebieden:
•    kennis van de opbouw en beheer van databases, implementatie/koppelen van databases etc.;
•    inzicht in digitale houdbaarheid van bestanden. Wij ondersteunen diverse protocollen en participeren in verschillende discussiegroepen;
•    communicatieprotocollen en workflow binnen een ziekenhuis, waaronder HL-7 en DICOM;
•    kennis van diverse opslagmedia, storage en beheer van grote hoeveelheden data;

Projectmanagement

Kwaliteit staat hoog in het vaandel en om dat te waarborgen, worden de projecten uitgevoerd volgens een gedefinieerde methodiek. Voorafgaand aan de start van een project leggen we gezamenlijk de uitgangspunten, doelstellingen en randvoorwaarden vast in een plan van aanpak. Zo weet u bij de start van het project al wat er op welk moment gaat gebeuren en zijn rollen en verantwoordelijkheden duidelijk afgestemd. Gedurende het project heeft u regelmatig overleg met een RVC projectleider, om te waarborgen dat het resultaat blijft aansluiten bij doel en scope.

Kwaliteit

We borgen de kwaliteit van op te leveren projecten en producten door regelmatige afstemming en ‘peer reviews’.

Wij geloven in het gezamenlijk uitvoeren van projecten, waarbij grondig testen een focuspunt is. Daarom vragen wij onze klanten om – indien nodig met ondersteuning van RVC – een testplan op te stellen om ook de klantspecifieke workflow binnen het project te testen.  

En omdat geen implementatie en geen klant hetzelfde is, vertalen deze algemene uitgangspunten zich per project in een specifieke projectaanpak.