Onderzoek

Tijdens het onderzoek kunt u foto’s en/of videofragmenten maken met behulp van de scoopknoppen. Na afloop van het endoscopieonderzoek kunt u de beelden beoordelen en vergelijken. Ook is het mogelijk annotaties, zoals teksten en pijltjes, op de beelden te plaatsen. Omdat de afbeeldingen per bezoek worden opgeslagen, kunt u afbeeldingen van vorige bezoeken eenvoudig inzien en vergelijken. Na autorisatie kunnen geen gegevens gewijzigd worden en is de inhoud, indien dit gewenst is, beschikbaar voor andere zorgverleners die een behandelrelatie hebben met de patiënt.

Module verslaglegging

Naast het vergelijken en beoordelen van de beelden, kunt u met onze module Verslaglegging direct een verslag maken. Met behulp van een kennisboomstructuur kunt u snel, een hoogwaardig verslag bij uw onderzoek maken. Deze wordt toegevoegd aan het patiëntendossier, maar er kan ook een kopie mee met de patiënt of naar de huisarts worden gezonden. Daarnaast kunt u in het verslag op een sjabloon aangeven waar de beelden tijdens het onderzoek zijn genomen.

Track & Trace, scoopvolging

De endoscopiemodule bevat complete functionaliteit voor het volgen en traceren van endoscopen, registraties tijdens de endoscopie (welke patiënt, met welke scoop, door welke arts is behandeld) en gestructureerde verslaglegging. Ook wordt bijgehouden of de scoop het juiste wasproces heeft doorlopen en of de scoop niet te lang gereed hangt, waardoor de maximale droogtijd overschreden is. Tevens wordt de functionaliteit voor het bevolkingsonderzoek darmkanker geleverd, inclusief een koppeling aan het landelijke ColonIS systeem van ScreenIT. Het grote voordeel van een geïntegreerd endoscopiesysteem is het gebruiksgemak dat voor alle beeldverwerking één systeem met één uniforme werkwijze wordt gebruikt.

Koppelen van onderzoeksapparatuur

RVC maakt geen onderscheid in het soort onderzoeksapparatuur. Indien een uitslag vanuit bijvoorbeeld een saturatiemeter komt, wordt dit gekoppeld aan onze applicatie. Inmiddels heeft RVC veel verschillende onderzoeksapparaten succesvol gekoppeld, zoals zo goed als alle type endoscopie torens en ERCP apparatuur. Indien het apparaat nog niet bij RVC bekend is, zullen wij ons uiterste best doen dit voor de specialist te realiseren.

ICT Manager, DC Klinieken

"Alle 6 locaties van DC Klinieken zijn op één en dezelfde productie omgeving gekoppeld. Echt een topprestatie!"

Martin Hof
ICT Manager, DC Klinieken

 

 

hebben we uw interesse gewekt?