?>
Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn
Aanpak

Bij de inventarisatie wordt per specialisme expliciet gemaakt welke doelen moeten worden bereikt met de inzet van het nieuwe product. De consequenties van de implementatie moeten duidelijk zijn bij zowel de eindgebruiker als de beheerder van de applicatie en daarbij moet zowel aandacht zijn voor de technisch te verrichten activiteiten als voor de functionele aspecten. Dit alles zorgt voor een vloeiende overgang en een succesvol gebruik van het beeldmanagementsysteem.