?>
Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn
30-03-2021

Bent u al aangesloten op TWiiN?

TWiiN maakt het proces van beelduitwisseling efficiënter en nauwkeuriger. Alle ziekenhuizen in Nederland zijn inmiddels aangemeld, maar dat betekent nog niet dat uw afdeling ook gekoppeld is. 
Veel ziekenhuizen hebben hun Radiologie PACS al aangesloten op het TWiiN-portaal. Dit is vrij eenvoudig: alle beelden staan in DICOM-formaat en de verslagen staan al bij de beelden in het PACS.

Artikel Twiin.pngBij PACS-2 is dit minder gestandaardiseerd en is de koppeling een grotere uitdaging. 
Het aanbod van beeldformaten is divers en deze formaten moeten worden omgezet naar DICOM om via TWiiN te kunnen uitwisselen.
Daarbij staan de verslagen soms op een andere locatie (EPD) dan de beelden.

RVC kan u adviseren over het koppelen van verschillende afdelingen. Wij kunnen helpen met het bepalen van de inrichting en uiteindelijk ook de beelden gereedmaken voor TWiiN-koppeling.

U kunt uw ziekenhuis aanmelden voor de koppeling aan het TWiiN-portaal via de website van TWiiN. RVC verzorgt vervolgens de koppeling van RVC Clinical Assistant aan het TWiiN-portaal.
Momenteel zijn wij in overleg met TWiiN om de manieren van koppelen te documenteren, zodat in de verschillende zorginstellingen straks efficiënt gekoppeld kan worden via TWiiN en RVC, via gestandaardiseerde afspraken.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het koppelen met TWiiN? Neem dan contact op met uw accountmanager of Peter van Twuyver via sales@rvc.nl