Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn
14-11-2023

data-analyse dankzij business-intelligence-tool

In een interview met Leander Taelman vertelde hij dat het Belgische zorglandschap volop in ontwikkeling is. De netwerkvorming van ziekenhuizen en andere ontwikkelingen in de zorg brengen een aantal trends en uitdagingen met zich mee. Een groter wordende behoefte aan data is daarin een belangrijk aspect, lichtte Leander toe. De afgelopen maanden is RVC-salesconsultant Wouter Versluis samen met andere collega’s bezig geweest om een business-intelligence-tool te ontwikkelen. Over de totstandkoming van deze tool vertelde hij meer.

Wouter, leuk dat we elkaar even spreken. Hoe kwam de vraag naar een business-intelligence-tool op jullie pad terecht?

Datagedreven werken is de afgelopen jaren binnen de gezondheidszorg – net als in andere branches – erg in opkomst. We zien zowel in Nederland als België dat de vraag hiernaar steeds groter wordt. In klantgesprekken hoorden we steeds vaker van zorgverleners dat zij snel inzichtelijk willen hebben of zij aan kwaliteitseisen voldoen. Gezien onze software data op een gestructureerde manier opslaat in onze RVC Clinical Repository, als bron voor alle diagnostiek, is het een logische stap om zorgverleners te ondersteunen met een tool die deze gegevens eenvoudig en snel inzichtelijk maakt.

Kun je vertellen hoe jullie te werk zijn gegaan?

Ja, natuurlijk! Naar aanleiding van de geluiden in de markt zijn we gestart met het maken van een business case voor de organisatie. We hebben geconcretiseerd wat voor tool we wilden maken en hoeveel waarde het geeft aan de gezondheidszorg. Vervolgens hebben we dat plan getoetst bij zorgverleners om te zien of er draagvlak is. Dit hebben we onder meer gedaan bij congressen zoals de NVGE en BSGIE, maar ook in diverse klantgesprekken. Overal werd tegen ons gezegd: “Ja, dit hebben we nodig!”. Belangrijke wensen van zorgverleners waren dat zij snel, op een toegankelijke manier, over actuele data konden beschikken.

Welke onderzoeken kun je in deze tool analyseren?

In eerste instantie hebben we de tool gebouwd om coloscopieverslagen voor de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) te analyseren. We focussen ons hierbij op de gegevens die uit de verslaglegging in RVC Clinical Assistant voortkomen. Velden die verbonden zijn aan onze kennisbomen, zijn opgeslagen in de RVC-database. Deze gegevens worden gebruikt om te analyseren.

Op dit moment zijn kwaliteitsparameters en patiëntinformatie zoals leeftijd en geslacht toegevoegd aan de database. Het is de bedoeling om hierna andere verslagen en parameters binnen het vakgebied MDL toe te voegen. Uiteindelijk willen we de tool beschikbaar maken voor alle specialismen, waarbij we ook kijken naar andere data binnen beeld- en datamanagement. 

Waarom willen artsen graag gebruikmaken van de business-intelligence-tool?

In de verschillende gesprekken die we gevoerd hebben met gebruikers van onze software, hebben we gehoord dat zij de tool graag willen inzetten voor verschillende doeleinden. De voornaamste reden is dat ze kwaliteit willen handhaven. Artsen vinden het belangrijk om op een eenvoudige en snelle manier prestaties te meten, zodat ze direct kunnen zien of zij aan de kwaliteitsparameters voldoen. Ook kan gestructureerde data-analyse ondersteuning bieden bij onderwijs en onderzoeken. Ten slotte is het mogelijk om procesoptimalisaties door te voeren en daarmee kosten te reduceren.

Dat klinkt veelbelovend! En dan nu de hamvraag: vanaf wanneer kunnen artsen met deze tool aan de slag?

De verwachting is dat de eerste versie begin 2024 beschikbaar is! We werken er hard aan om dit samen met collega’s te realiseren.