Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn
14-02-2023

Digitalisering in de gezondheidszorg

Een openhartig interview met Arco de Vos over zijn visie op de ontwikkelingen in de zorg en de rol van RVC Medical IT. 

Een nieuw jaar vraagt om een verfrissende insteek van mooie verhalen over toepassingen van onze software. Het 10-jarige jubileum van Sales Engineer en Technisch Consultant Arco was de inspiratie om interviews te houden met onze RVC-ers: de mensen achter RVC Medical IT. In het eerste interview trappen we af met Arco’s visie op de ontwikkelingen in de zorg, spreken we over gegevensuitwisseling en zijn rol binnen onze organisatie.

De behoeften en vraagstukken binnen ziekenhuizen hebben de afgelopen 10 jaar een ontwikkeling meegemaakt. Kun je ons meenemen in de ontwikkelingen in de zorg die betrekking hadden op RVC en jij hebt gemerkt?

“Als ik terugblik op de afgelopen 10 jaar, dan is er veel veranderd. Onze software werd in eerste instantie binnen ziekenhuizen voornamelijk als afdelingssysteem gebruikt. Het Radboudumc ziekenhuis was in 2013 mijn eerste consultancy opdracht waar we RVC Clinical Assistant ziekenhuisbreed hebben geïmplementeerd. Dat was echt een grote klus, omdat destijds tegelijkertijd het EPD werd vervangen bij het Radboudumc.

We hebben de afgelopen 10 jaar steeds vaker gezien dat onze software als ziekenhuisbreed systeem wordt ingezet, in plaats van op een enkele afdeling. RVC Clinical Assistant is een hele technische en flexibele applicatie, die zich binnen het ziekenhuislandschap als een kameleon kan aanpassen aan de wensen van het ziekenhuis. Dat is het mooie aan onze software. IT-landschappen worden hierdoor vereenvoudigd, wat minder onderhoud vergt, datazekerheid biedt en kosteneffectief is. Tegelijkertijd kunnen we wel aan de specifieke wensen van eindgebruikers voldoen.

Het Radboudumc-ziekenhuis was één van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat overging op een modern en compleet EPD-systeem. Vervolgens heeft er, de afgelopen jaren, een vernieuwingsgolf plaatsgevonden in Nederland, waarbij ziekenhuizen hun EPD’s hebben vernieuwd. Het vervangen van een EPD-systeem is ook het moment waarop ziekenhuizen vaak hun hele IT-landschap beter en slimmer inrichten. RVC draagt daar in aantoonbare mate aan bij, met RVC Clinical Assistant wordt het ziekenhuis namelijk ondersteund in het optimaliseren van de zorgprocessen.”

Tegenwoordig wordt tijdens congressen veel gesproken over uitwisseling van beelden en gegevens. Is dat een uitdaging waar ziekenhuizen nu tegenaan lopen en kan RVC hierin voorzien?

“Er is een steeds groter wordende behoefte om continu informatie uit te wisselen tussen ziekenhuizen. Om gegevensuitwisseling mogelijk te maken biedt RVC de RVC Connect in/out modules aan. Hiermee kunnen we RVC Clinical Repository koppelen aan zowel een XDS omgeving als aan het Twiin DVDexit portaal. Via een Twiin DVDexit koppeling kun je eenvoudig beelden en verslagen in PDF-vorm (DICOM) versturen. Echter, als je mij nu vraagt naar waar ik het meest trots op ben dan is dat onze XDS-oplossing. Wat mij betreft is dat één van de pareltjes binnen onze portefeuille. Dat vind ik echt een schitterende oplossing, die we bij Diagnostiek voor U (DvU) hebben geïmplementeerd. DvU doet veel diagnostische onderzoeken, zoals echo’s, röntgen- en longonderzoeken. De uitslagen van deze onderzoeken worden automatisch aangemeld bij XDS waarna de omliggende aangesloten ziekenhuizen zelf deze onderzoeken kunnen ophalen voor de eventuele behandeling van de patiënt. Complexe koppelingen met complexe inrichtingen liggen daaraan ten grondslag.”

Als je in de toekomst kunt kijken: waar gaat de zorgmarkt volgens jou verder naartoe?

“Op dit moment zien we verschillende interessante ontwikkelingen in de markt. Om er een paar te noemen: Artificiële Intelligentie (zoals ChatGPT-achtige oplossingen), Business Intelligence oplossingen om artsen meer te ondersteunen en cloud oplossingen waarbij het dossier van de patiënt dadelijk volledig in de cloud staat. Door laatst genoemde ontwikkeling bestaat mogelijk over 10 jaar het klassieke EPD niet meer zoals we dat nu kennen. Een denkrichting zou kunnen zijn dat het dossier van de patient gevuld en ondersteund wordt door een verzameling van microservices waarbij verschillende partijen in de zorg een invulling geven aan dit dossier.”

Innovatieve en toekomstgerichte oplossingen voor ziekenhuizen zijn een mooi bruggetje naar de rollen die jij vervult binnen RVC. Kun je ons vertellen waar je je zoal mee bezig houdt?

“Natuurlijk! Binnen RVC vervul ik twee rollen. Ik werk 2 dagen per week als Sales Engineer en 3 dagen als Senior Technisch Consultant. Als Sales Engineer inventariseer je samen met collega’s bij klanten welke vraagstelling zij hebben en adviseer je wat we moeten doen om tot een juiste oplossing en offerte te komen. De complexere projecten zijn het allerleukst, waarbij we samen met de klanten nadenken over de beste oplossing om die vervolgens op een goede manier te implementeren.

Als consultants begeleiden we de upgrades, nieuwe installaties en migraties. Daarnaast adviseren we klanten bij problemen, het testen van de software en livegangen. Ik richt me op de achterkant van de installatie van servers en op de upgrades. Mijn collega’s die als functioneel consultants werken, kijken hoe zorgverleners RVC Clinical Assistant gebruiken. Dat gaat heel vaak over de workflow en verslaglegging in RVC Clinical Assistant. Zij focussen zich op het gebruikersgemak voor artsen. Dat is in mijn beleving ook een heel belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. 

Zodra Consultancy een project afgerond heeft, dragen we het project over aan ons Serviceteam. Onlangs hebben we in het Ziekenhuis Gelderse Vallei de applicatie Endobase gemigreerd naar RVC en RVC Clinical Assistant i.c.m. onze nieuwste viewer RVC Clinical Insight uitgerold. De overdracht naar ons Serviceteam hebben we op locatie gedaan. Dat bleek een groot succes! Het was ontzettend fijn dat de medewerkers met wie wij in het ziekenhuis het project neergezet hebben, zoals endoscopie-verpleegkundigen en de staf van Medische Techniek, ook hierbij aanwezig waren. Ook zij vonden het heel erg leuk om kennis te maken met ons team en een gezicht bij de naam te hebben. Op locatie heeft het Serviceteam gehoord wat we hebben geïmplementeerd. Verder hebben we laten zien welke apparatuur gekoppeld is en liet de Medische Techniek zien hoe de videoprocessors werken. Vervolgens zijn we met z’n allen naar de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) geweest. Daar worden alle scopen gereinigd en gedroogd. Dit is gekoppeld aan onze RVC Track & Trace module binnen RVC Clinical Assistant. Het was ontzettend gaaf om met z’n allen te zien hoe de processen zijn ingericht binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei. Een overdracht op locatie is wat ons betreft voor herhaling vatbaar!”