Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn
17-07-2023

De cruciale rol van IT bij het verbeteren van de zorg

Je hebt er vast al eens over nagedacht waar de afdeling IT een flinke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de processen in de zorg. Verbeterpunten die enerzijds potentieel de zorg kunnen ontlasten en daarmee aantrekkelijker maken als werkgebied. Anderzijds kan IT een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de ‘patient journey’ die de patiënt ervaart, met name bij multidisciplinaire zorg. 

De toename van multidisciplinaire zorg

Multidisciplinaire zorg is zorg waarbij een patiënt meerdere onderzoeken ondergaat. Een goed voorbeeld is een patiënt met een tumor in de lever. In een multidisciplinair team wordt door een Maag-, Darm- Leverarts, oncoloog, radioloog en patholoog een behandelplan opgesteld voor de patiënt. Doordat we steeds ouder worden, neemt ook het volume aan multidisciplinaire zorg toe. Daar komt bij dat de zorg steeds verder gespecialiseerd raakt en er dus - logischerwijs - steeds meer verschillende artsen betrokken zijn bij één aandoening, ziekte en patiënt. 

Beschikbaarheid van data grootste uitdaging 

Één van de grootste uitdagingen binnen multidisciplinaire zorg is dat onderzoeksgegevens niet altijd snel toegankelijk zijn voor de artsen. Veel data is opgeslagen in datasilo’s en daarmee enkel toegankelijk voor de zorgverlener die de aanvraag voor een bepaald onderzoek heeft gedaan. Dit probleem beperkt zich niet alleen tot binnen de ziekenhuismuren, maar ook daarbuiten wanneer patiënten (deels) zorg krijgen in een andere ziekenhuisinstelling. Op het moment dat specialisten die een patiënt multidisciplinair behandelen geen toegang hebben tot de data, gaat dit ten koste van de zorg die geleverd wordt. Het kan ertoe leiden dat meerdere specialisten dezelfde onderzoeken aanvragen zonder het van elkaar te weten. Zonde, zeker gezien de enorme belasting waar de zorg al mee te maken heeft om over de oplopende kosten van de gezondheidszorg maar niet te spreken. 

Applicaties op dit moment onnodige dagtaak voor IT en zorgverlener

In veel ziekenhuizen is het op dit moment de realiteit dat er veel applicaties draaien. Bijna ieder specialisme heeft een eigen programma en vaak is er zelfs sprake van meerdere programma’s binnen één onderzoek. Dat maakt zowel voor IT als voor de artsen zaken behoorlijk complex. 

IT heeft een dagtaak aan het onderhouden en updaten van talloze applicaties waarbij het risico van legacy software aanwezig is. Artsen spenderen veel kostbare tijd aan het aanklikken van patiëntgegevens in meerdere programma’s tegelijk om zo een totaalbeeld van de patiënt te krijgen. Het switchen tussen applicaties kost niet alleen tijd, maar verhoogt ook de kans op fouten. Denk hierbij aan het overnemen van uitslagen van systeem naar systeem of van papier naar systeem. Onnodig gezien de beschikbare alternatieven op de markt om dit proces te versnellen en te verbeteren. 

Het feit dat we te maken hebben met schaarste op de arbeidsmarkt maakt het zoeken naar een werkbare oplossing urgenter dan ooit. Zowel in de zorg als binnen IT is er sprake van een tekort aan mensen. De vraag is dan of we de mensen die er wel zijn moeten belasten met werk dat eigenlijk niet nodig is? Kunnen we die niet beter inzetten op projecten die nu blijven liggen? 

Waar kan IT de werkdruk van artsen verlichten?

De IT-afdeling kan dus, zoals gezegd, een cruciale bijdrage leveren aan het verlagen van een deel van de werkdruk. 

Artsen zijn nu onnodig veel tijd kwijt aan het opvragen van diagnostische informatie. Denk met name aan het opvragen van diverse beelden, data en signalen in de verschillende systemen. Zou het leven van de arts niet eenvoudiger zijn als met één druk op de knop verschillende diagnostische resultaten in één viewer op te vragen zijn? Denk aan het opvragen van beelden van een echo, een röntgenfoto en gegevens van een biopt zoals gebeurt bij de behandeling van borstkanker.  

In een wereld waar bij het opstellen van een kostenplaatje in minuten gerekend wordt, levert een besparing van 5 minuten per keer al een gigantische bijdrage. Een bijdrage die elke IT-afdeling bereid zou moeten zijn te leveren. 

In hoeverre kan IT in jouw ziekenhuis bijdragen?

Waarschijnlijk vraag jij je nu af in welke mate er binnen jouw ziekenhuis iets te verbeteren valt. Wie dit wil weten, start met het in kaart brengen van de verschillende applicaties die nu draaien. Een overzicht van alle applicaties geeft houvast. 

De volgende stap is om een voorzichtige berekening te maken hoeveel tijd hier potentieel te besparen valt, zowel voor IT als de zorgverlener. Laten we beginnen bij de IT-afdeling, hoeveel tijd is er gemoeid met het updaten en onderhouden van deze applicaties? Hoe groot is het risico dat deze systemen binnen afzienbare tijd legacy systemen worden?

Vervolgens is het van belang om eens te praten met een aantal artsen en specialisten. Hoeveel tijd zijn zij kwijt aan het aanklikken van patiëntdata om een volledig patiëntbeeld te krijgen? 

Op het moment dat je dit inzichtelijk hebt, weet je of en hoe urgent het is om dit proces te verbeteren. Jouw IT-afdeling kan daarmee de sleutel tot succes in handen hebben om de zorg toekomstbestendig te maken. 


RVC Medical IT

RVC Medical IT (RVC) ontwikkelt software oplossingen voor ziekenhuizen en klinieken. Deze oplossingen richten zich specifiek op de ondersteuning van de workflow bij medisch onderzoek. Met de software van RVC worden eenduidige werkprocessen ingericht, waardoor zorgverleners efficiënter kunnen werken en betere patiëntzorg kunnen leveren. Daarnaast bieden deze oplossingen ongeëvenaarde mogelijkheden om het applicatielandschap te vereenvoudigen, wat tot minder inspanningen voor beheer zorgt.