Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn
14-10-2021

Oplossing voor Beeldmanagement Tandheelkunde

ACTA en RVC tekenen samenwerkingsovereenkomst

 

Samenwerkingsovereenkomst ACTA - RVC.png
 

Onlangs vond de ceremoniële ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en RVC Medical IT B.V. (RVC) voor het leveren en implementeren van een nieuw beeldmanagementsysteem en Vendor Neutral Archive (VNA).

ACTA was op zoek naar een vervanging van het intern ontwikkelde systeem om zo aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd te voldoen. De enterprise PACS oplossing van RVC voorziet in acquisitie van de beelden vanaf de modaliteiten, waarna deze binnen de context van de patiënt kunnen worden bekeken, geanalyseerd, bewerkt en gedeeld. Door nauwe integratie met het Elektronisch Patiëntendossier ontstaat een closed-loop workflow en een integraal patiëntbeeld.

Dyonne Broers, directeur zorg ACTA: “ACTA was op zoek naar een partner met een bewezen oplossing in een academische omgeving waar zorg en opleiding worden gecombineerd. Met haar uitgebreide mogelijkheden in diagnostische beeldopslag, -viewing en -bewerking, en de wil om samen met ons door te ontwikkelen, bleek RVC voor ons de ideale partner.”

Marc Sterenberg, commercieel directeur RVC: “Wij zijn trots op deze samenwerking omdat het de kracht en flexibiliteit van onze oplossing onderstreept. Tot nu toe was de toepassing van RVC Clinical Assistant binnen tandheelkunde beperkt tot MKA afdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. Met ACTA realiseren we onze gespecialiseerde werkstations en VNA+ nu ook binnen een academische zorg- en opleidingsomgeving. Daarbij komt de kennis, door onze bestaande positie, over andere specialismen bij academische en algemene ziekenhuizen in Nederland goed van pas.”


Over ACTA:

ACTA is een samenwerkingsverband van de faculteiten der Tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). ACTA verricht wetenschappelijk onderzoek, geeft onderwijs en verleent patiëntenzorg op het terrein van de tandheelkunde. Bij ACTA werken bijna 700 medewerkers, en er studeren ongeveer 900 studenten. Er zijn 33.000 patiënten ingeschreven, van wie er dagelijks gemiddeld 350 worden behandeld. De afdeling Radiologie maakt beelden voor zowel studenten tandheelkunde en tandartsen van ACTA als voor externe tandartsen.

 

Over RVC:

RVC ontwikkelt, implementeert en ondersteunt beeldmanagement oplossingen voor (academische) ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en diagnostische centra. Het doel van de software is dat artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals sneller en efficiënter kunnen werken met beeldopslag, verslaglegging en ziekenhuisbrede inzage van de beelden.