16-03-2020

RVC ondersteuning blijft ongewijzigd beschikbaar

Geachte klant,

Per 13 maart is RVC overgegaan op werken vanuit thuis. We hebben er voor gezorgd dat RVC telefonisch bereikbaar blijft onder het reguliere nummer en dat systemen om bij u in te bellen voor serviceverlening en voor projecten beschikbaar blijven voor alle RVC-ers (inclusief hardware-tokens en dergelijke).

Op die manier kan RVC’s (remote) dienstverlening ongewijzigd doorgaan.

Voor wat betreft afspraken bij u op locatie zullen we uw beleid volgen.

Als u specifieke verzoeken aan RVC heeft i.v.m. de situatie rondom Corona dan horen we dat graag.

We wensen u alle succes bij de primaire zorg en met uw vitale IT-infrastructuur.

 

Vriendelijke groet,

Directie en medewerkers RVC