Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn

Beeld- en verslaglegging in één viewer | De voordelen

“In 2014 zijn we binnen ons ziekenhuis gestart met RVC Clinical Assistant op de afdeling MDL. Het uitgangspunt was dat wij beelden en verslaglegging samen wilden kunnen tonen. Dat is de reden dat we destijds gekozen hebben voor RVC Clinical Assistant. In andere ziekenhuizen kiezen ze er nog wel eens voor een beeldviewer met daarnaast een beschrijvende rapportage in het EPD, maar voor ons was een integrale oplossing belangrijk . Mede ook omdat we in die tijd nog geen digitaal EPD hadden. En nu blijkt achteraf dat de wijze waarop we het hebben ingericht toekomst proof is en ons meer voordelen biedt. Bijvoorbeeld bij XDS, waar we zowel het beeld als het verslag bij elkaar hebben. Daarnaast hebben we een heel groot voordeel bij de gestructureerde verslaglegging die rechtstreeks naar DICA & VREST wordt verstuurd vanuit RVC Clinical Assistant. Al onze artsen die gestructureerde data moeten aanleveren, rapporteren het liefst vanuit RVC Clinical Assistant.

Na de MDL afdeling volgde Cardiologie. Dat was niet de makkelijkste afdeling, maar wel de afdeling waar we het meeste baat hebben bij de software. Het is eigenlijk ook ons referentiekader binnen het ziekenhuis: als Cardiologie er mee kan leven, dan kan iedere afdeling ermee leven. Cardiologie-artsen maken namelijk ontzettend veel gebruik van RVC Clinical Assistant en willen de informatie zo snel mogelijk krijgen. Het is een one-stop-shop: een ECG, een echo en dat alles bij één arts. Als dat stagneert, dan stagneert alles binnen hun poli. Onze cardiologie-artsen zijn dan ook enthousiast om in RVC Clinical Assistant te werken. Na Cardiologie hebben we RVC Clinical Assistant langzaam uitgerold over de verschillende afdelingen. Inmiddels werken ruim 14 specialisaties binnen het ziekenhuis dagelijks met de software. We hebben eigenlijk alles gekoppeld aan RVC Clinical Assistant.”

Workflow optimalisatie

“De laatste toevoeging is Wondverpleegkunde. Daar zijn we eind juli live gegaan met RVC DICOM-camera’s. Die draaien als een tierelier en de afdeling is helemaal in euforische stemming. Iedereen is daar erg enthousiast over de camera’s.” De workflow van een wondverpleegkundige wordt dankzij de RVC DICOM-camera’s goed ondersteund. Hierdoor kunnen ze veel efficiënter werken. “Een wondverpleegkundige maakt een foto en belt nu naar de afdeling Chirurgie met de vraag of ze mee willen kijken met het beeld. Eerder moesten ze wachten totdat de chirurg was langs geweest, voordat ze de wond konden verbinden. Nu kijkt de chirurg digitaal mee en kan de verpleegkunde de wond meteen verbinden, zodat ze door kunnen naar de volgende patiënt. Het scheelt zowel heel veel tijd als naslagwerk. De foto gaat namelijk direct door naar de gipskamer, de chirurg en de orthopeed en zij geven meteen toestemming, dus dan kan wondverpleegkunde direct vooruit. Het is echt ideaal.”

Beeld- en gegevensuitwisseling

“Op het gebied van beeld- en gegevensuitwisseling doen we twee dingen. We maken gebruik van XDS, waarbij we met vier ziekenhuizen in de regio beelden kunnen uitwisselen. Zodra wij beelden wegschrijven naar het EPD, schrijven we ook een link weg naar XDS. Op het moment dat patiënten toestemming geven in dit ziekenhuis om beelden te delen met andere ziekenhuizen of andersom, dan kan je in een ander ziekenhuis de beelden inzien. We hebben de historie van 5 jaar terug nu al bijna helemaal in XDS zitten. Deze beelden kunnen de verschillende ziekenhuizen online inzien. Wij stellen via XDS ook de verslagen beschikbaar. Dit kunnen we doen omdat het verslag ook in RVC Clinical Assistant staat. Dat doen andere ziekenhuizen, die verslaglegging in het EPD opmaken, vaak niet.

Naast XDS zijn we ook gekoppeld aan DVDexit. Dat is een procedure om beelden binnen te halen uit andere ziekenhuizen. Deze beelden zetten we in RVC Clinical Assistant, zodat artsen daarmee verder kunnen werken of deze beelden kunnen versturen.”

“Binnen de regio staat onze orthopedie afdeling hoog aangeschreven. We behandelen PSV-spelers en ook andere Nederlandse topsporters komen bij ons voor orthopedische behandelingen. De uitwisseling van beelden en verslagen komt ook daar goed van pas. Bijvoorbeeld wanneer een topsporter eerder bij ons behandeld is en bij een uitwedstrijd met een blessure naar het lokale ziekenhuis moet. We kunnen dan de beelden meteen met hen uitwisselen.”

Samenwerking

“Wat heel fijn is in de samenwerking met RVC Medical IT, is dat ze goed luisteren naar de gebruiker. Dat is vaak bij leveranciers niet zo. Die ontwikkelen een product en verkopen het. Bij RVC luisteren ze echt naar de gebruiker en de wensen van de gebruiker worden doorvertaald naar de software. Ik denk dat dat wel het grootste voordeel is van RVC Clinical Assistant in ziekenhuizen. Ook helpen ze mee. Zo hebben we onlangs een oogheelkundig RIS gekoppeld. We willen de data daarvan ook gestructureerd in een rapport krijgen. Dat kan geen enkele applicatie goed, maar met RVC Clinical Assistant kan dat wél. Die is daar uniek in.

Tijdens Klankbordgroepen wordt uitgevraagd welke klantwensen er zijn en delen jullie mee welke wensen jullie hebben doorvertaald naar de software. Jullie houden gelukkig van een ongezouten mening en staan open voor de discussie, dat is wel heel prettig. Onze wensen kunnen we ook tijdens één op één gesprekken, projecten en via het serviceportaal doorgeven. Zelfs onze specialisten schrijven jullie direct aan en schromen niet om jullie te benaderen.”