Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn

“In 2013 heb ik het beheer van RVC Clinical Assistant overgenomen van mijn collega. De komst van een nieuw MDL-centrum was een goed moment om het beheer over te nemen. Vanwege de beperkingen van ons opslagsysteem ontstond kort daarna vanuit Cardiologie de vraag of er mogelijkheden waren om katheterisatiebeelden op te slaan in RVC Clinical Assistant. In het kader van een beginnend PACS-2 traject, hebben we een pilot gestart met de afdeling Cardiologie. Dit is  uiteindelijk het begin geweest van een mooi PACS2 project.”

Van lokaal naar centraal

“Inmiddels maken zo’n 18 specialismen gebruik van RVC Clinical Assistant. We hebben dan ook een ziekenhuisbreed pakket. Je ziet dat er steeds meer behoefte is om alles op een duidelijke centrale plek neer te zetten. Er zijn nog steeds afdelingen die aan ons vragen: “Waar moeten we de beelden en data laten? Moeten we dat in HiX of RVC Clinical Assistant opslaan?”. Vanuit mijn visie is dat in RVC Clinical Assistant, en daarmee de RVC Clinical Repository (RVC VNA+).

Het is immers zo ooit begonnen. In het ziekenhuis had je vroeger op heel veel afdelingen lokale servers staan waar beelden in bewaard werden. Zo’n lokale opslagcapaciteit liep soms vol of ging kapot. Beelden werden dan niet centraal opgeslagen, waardoor ze moeilijk toegankelijk waren.

Bij de ICT-afdeling komt dan vanuit de afdeling de vraag wat de beste plek is om beelden centraal op te slaan. Omdat wij in het verleden gekozen hebben voor RVC Clinical Assistant, adviseren we afdelingen van deze software gebruik te maken. Toen we het PACS-2 project startten, is er een inventarisatie geweest onder veel afdelingen of zij ook wilden aansluiten. Inmiddels is iedere afdeling die daar interesse in had, aangesloten. Wat nu nog komt, komt vanuit de vraag van de business.”

Innovatieve ontwikkelingen

Binnen de samenwerking tussen RVC en het IJsselland Ziekenhuis is altijd ruimte geweest voor innovatie. Een goed voorbeeld daarvan is XDS, dat voortkwam uit een vraag vanuit het IJsselland Ziekenhuis om binnen de regio beelden uit te kunnen wisselen met andere huizen. In eerste instantie was het de insteek om radiologiebeelden en PACS-2 beelden uit te kunnen wisselen. Ed: “Dat was een mooie en ook heel ingrijpende ontwikkeling, waar heel veel energie en effort in gestoken is om dat te laten slagen. Het is ook gelukt, mag ik wel zeggen. XDS was een heel grote innovatie, waar we ontzettend veel baat bij hebben gehad.”

Hiermee heeft RVC laten zien dat zij een goed platform bieden voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Kennisdeling

RVC organiseert ieder jaar een klankbordgroep-evenement voor de beheerders in de huizen. Tijdens deze evenementen worden nieuwe releases gedeeld en klantcases besproken. Ed: “Je hoort altijd nieuwe dingen van andere klanten en doet productkennis op. Dat vind ik heel belangrijk en ook prettig. Er is altijd voldoende ruimte om met andere klanten te sparren over producten en oplossingen. Daarbij is ook belangrijk dat je, in een groeiende organisatie zoals die van jullie, altijd meekrijgt welke nieuwe collega’s erbij zijn gekomen. Dan heb je gelijk een gezicht bij je contactpersonen.”

Samenwerking

“Ik vind het fijn dat jullie altijd meedenken in oplossingen, dat maakt de samenwerking heel prettig. Het is daarbij denk ik heel belangrijk dat RVC een compacte organisatie is, ondanks dat jullie zijn gegroeid. Jullie hebben vakkundige medewerkers en zijn klantgericht.”