Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn

In een klein team van 14 medewerkers zien dagelijks 1 oogarts, 1 orthoptist, 1 optometrist en 1 tot 2 TOA’s patiënten op de locaties Hardenberg en Coevorden. Paula vertelt: “Onze TOA’s, optometristen en oogartsen gebruiken RVC Clinical Assistant en zijn heel erg blij met de implementatie daarvan. We zijn een half jaar geleden met RVC Clinical Assistant gestart na de uitfasering van EyeCap. De mogelijkheid om direct de beelden te bekijken, maar ook de stabiliteit van de software maken het prettig werken met RVC. We kunnen nu zonder problemen op beide locaties tegelijk in het systeem werken. Daarnaast doen we gezichtsveldmetingen en lensmetingen nu digitaal. Vroeger moesten we die uitprinten en vervolgens weer inscannen. Dat scheelt ons enorm veel handelingen en daarmee tijd.”

Onderzoeken

“Als TOA doen we alle vooronderzoeken voor de oogarts. Bij een gezichtsveldonderzoek kan de oogarts bijvoorbeeld bepalen hoe ver de aandoening is gevorderd. Wordt een aandoening erger of blijft deze stabiel? Als TOA zorgen wij ervoor dat de onderzoeken worden uitgevoerd. De resultaten daarvan komen vervolgens in RVC Clinical Assistant te staan. Nadat patiënten ons gezien hebben, gaan ze door naar de oogartsen. De oogartsen kunnen direct de beelden in RVC Clinical Assistant bekijken en bepalen de diagnose op basis van de verschillende (gecombineerde) beelden. Ook kan de oogarts de beelden en metingen van vorige onderzoeken snel bekijken om zo te bepalen of het beeld verergerd is of stabiel blijft.”

“Daarnaast maken we fundusfoto’s. Bij fundusfoto’s wordt een foto gemaakt van de binnenkant van het oog. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een moedervlek in het oog, dan is het belangrijk dat je de foto’s kunt vergelijken en ook lengtemetingen van de moedervlek kunt uitvoeren om te bepalen of deze groeit. Ook deze functionaliteit zit in RVC Clinical Assistant en scheelt veel tijd. Daarnaast wordt in RVC de module Registratie & Verslag gebruikt. Hierdoor wordt het verslag van de lengtemetingen in RVC Clinical Assistant gemaakt en kunnen onze optometristen dit direct versturen naar de huisarts.

Nu we een aantal maanden met RVC werken, merken we dat de behoefte ontstaat om met werklijsten te gaan werken. Optometristen maken ongeveer een week nadat de foto gemaakt is het verslag op. We willen dit graag beter inrichten, zodat optometristen een werklijst krijgen met de te autoriseren beelden.” Over de inrichting hiervan is contact met de ICT-afdeling van Saxenburgh.

“Tevens hebben we de IOL Master gekoppeld aan RVC Clinical Assistant. Met deze modaliteit kunnen we lensmetingen doen bij patiënten die een staaroperatie moeten ondergaan.” De beoordeling gebeurt nu nog handmatig, met de ICT-afdeling wordt gekeken of deze handeling door middel van werklijsten ook voor oogartsen gedigitaliseerd kan worden. Daarmee kunnen nog meer handelingen geëlimineerd worden, waardoor meer tijd voor patiëntenzorg overblijft.

Inmiddels is de basis goed neergezet en wordt er al goed met RVC Clinical Assistant gewerkt. Nu de software gebruikt wordt, poppen er verschillende wensen op. De komende periode worden deze wensen geïnventariseerd en zo wordt er gewerkt aan een verdere optimalisatie van de inrichting en het gebruik van het systeem, zodat zorgverleners meer tijd overhouden voor de patiënt.