Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn

Een team van 4 oogartsen, 1 physician assistant, 2 optometristen, 2 orthoptisten, 8 TOA’s, 5 poli-assistenten en 1 coördinator zetten zich dagelijks in om patiënten van Heerenveen en omstreken van goede oogheelkundige zorg te voorzien. Gehuisvest in een nieuwe poli worden gezichtsveldonderzoeken, OCT’s, fundus- en FAG-onderzoeken uitgevoerd. De resultaten daarvan worden bekeken in RVC Clinical Assistant. Sinds kort is er een spleetlampcamera op één van de artsenkamers. Ook die is gekoppeld aan de software van RVC.

Eisen aan een goed beeldmanagementsysteem

Tjongerschans was op zoek naar een nieuw beeldmanagementsysteem. Voor hen waren hierin enkele zaken van belang. Versteegh: “We vonden het van groot belang dat alle apparatuur gekoppeld kon worden aan het nieuwe systeem.

Daarnaast wilden we beelden graag opslaan en bestanden versturen. Denk hierbij aan doorverwijzingen naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). We vinden het belangrijk dat we de patiëntinformatie digitaal kunnen versturen en niet op een USB-stick of DVD mee hoeven geven aan de patiënt.

Verder was de snelheid van een beeldmanagementsysteem van groot belang en wilden we onderzoeksresultaten naast elkaar kunnen zien, om beelden te kunnen vergelijken.” RVC Clinical Assistant kon aan deze wensen voldoen.

Beeldbeschikbaarheid tijdens patiëntafspraken

Niet alleen voor snelle beeldopslag en -uitwisseling was RVC Clinical Assistant een schot in de roos, ook tijdens afspraken en spreekuren met patiënten blijkt de software van grote toegevoegde waarde. Jeensma: “We maken met patiënten vaak twee afspraken. Allereerst worden patiënten door een TOA gezien voor diverse onderzoeken. Aansluitend hebben patiënten een afspraak met de oogarts voor eventueel aanvullend onderzoek en worden resultaten besproken.

Tijdens onderzoekspreekuren maak ik het meest gebruik van de software van RVC Clinical Assistant. Als ik de patiënt zie, voer ik de patiëntgegevens in op de onderzoeksapparatuur en voer ik het onderzoek uit. De onderzoeksresultaten worden automatisch doorgestuurd naar RVC Clinical Assistant. In de viewer van RVC bekijk ik of alle beelden er goed in staan. Dan weet ik ook dat de oogarts de beelden goed kan inzien en vergelijken met voorgaande keren.

We werken altijd met twee schermen, zodat we RVC Clinical Assistant en ons EPD (Elektronisch Patiëntendossier) naast elkaar geopend hebben. Dat is ook fijn als je een onderzoekspreekuur draait. Op het linker scherm zie ik dan de plaatjes uit de onderzoeksresultaten van patiënten, zodat ik gelijk zie welk probleem een patiënt heeft. Als ik een nieuwe patiënt opzoek, dan opent de software ook direct de beelden van voorgaande afspraken. RVC Clinical Assistant is erg snel met het laden van beelden.”

Wanneer de patiënt bij de oogarts komt, gaat het werk van RVC Clinical Assistant verder. Versteegh: “Tijdens het spreekuur kunnen we de onderzoeken inzien en vergelijken met de beelden van een vorige keer als die er zijn. Het is prettig om op twee schermen te kunnen werken en ook aan de patiënten de plaatjes te kunnen tonen. Dit maakt het voor hen soms duidelijker.

Met RVC Clinical Assistant kunnen we alle resultaten van onze onderzoeksapparatuur inzien op onze artsenkamers. Dat is natuurlijk precies wat je in de flow van een spreekuur wilt.”

Workflow-optimalisatie

Inmiddels is er op de afdeling Oogheelkunde van ziekenhuis Tjongerschans een goede basis van RVC Clinical Assistant neergezet. De implementatie is fasegewijs doorgevoerd. Samen met zorgprofessionals en de afdeling ICT wordt nu gekeken naar verdere optimalisaties van de werkprocessen op de afdeling.

Jeensma: “Samen met twee collega’s van ICT kijken we naar de optimalisatie van de software. Zo is een van onze collega’s nu bezig met de inrichting van werklijsten in RVC Clinical Assistant. Dankzij werklijsten zien we patiëntdata straks gelijk op de onderzoeksapparatuur, zodat we geen typefoutjes kunnen maken bij het overnemen van de gegevens.”