Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn

Ziekenhuisbrede inzet van RVC Clinical Assistant

RVC Clinical Assistant wordt, op een enkele afdeling na, in het hele ziekenhuis gebruikt. De grootverbruikers zijn onder meer de afdeling Dermatologie, het endoscopiecentrum waar kinder-, MDL- en longziekten onder vallen, het functiecentrum voor Urologie, de Plastische Chirurgie en het operatiecentrum.

Marijn: “De MDL-afdeling gebruikt RVC Clinical Assistant het meest volledig. Patiëntgegevens worden vanuit het EPD geladen in RVC Clinical Assistant, waar vervolgens beeldacquisitie, verslaglegging en RVC Track & Trace wordt gebruikt. De conclusie gaat vervolgens automatisch retour naar het EPD en daarnaast worden gegevens doorgestuurd naar DICA. Artsen zijn tevreden met de software. Wel willen we volgend jaar de verslagsjablonen updaten en verbeteren, zodat deze aan de nieuwe eisen en voorschriften van de MDL-beroepsgroep voldoen. Onze artsen komen met wensen en wij zorgen voor de oplossing.”

Marijn: “Voor de afdeling Dermatologie is RVC Clinical Assistant onmisbaar. Heel kort gezegd: als we daar RVC Clinical Assistant niet voor hadden, dan hadden ze niks gekund. Vooral medische fotografen van Dermatologie en Plastische Chirurgie gebruiken de software veel. Artsen bekijken en vergelijken patiëntbeelden in RVC Clinical Assistant en koppelen metadata aan alle foto’s die op verschillende momenten zijn genomen. Daarbij kunnen ze ook aantekeningen maken in de foto’s en ze vervolgens uitdraaien of in Powerpoint-presentaties zetten.”

Thijs legt ons uit dat RVC Clinical Assistant in de workflow voor de afdeling Urologie sterk verweven is met het EPD. In het EPD wordt een order gegenereerd, die doorgesluisd wordt naar RVC Clinical Assistant. Artsen hoeven hierdoor patiëntgegevens niet handmatig over te nemen. De arts selecteert de juiste patiënt in de werklijst, zodat de modaliteit of endoscoop automatisch gevuld wordt en de arts aan de slag kan.

Marijn: “RVC Clinical Assistant heeft zijn handigheid, omdat je alles netjes bij elkaar houdt en in hetzelfde programma direct door kunt met verslaan in plaats van dat je in andere systemen moet werken.”

De inrichting van RVC Clinical Assistant en RVC Clinical Insight

In grote lijnen zijn er binnen het ziekenhuis drie verschillende manieren waarop RVC’s software is ingericht en wordt gebruikt.

Marijn: “Zo is er een normale client die nu via Citrix wordt gestart voor zorgverleners die beelden bekijken en verslagen maken.

Zorgverleners die alleen beelden willen bekijken, maar geen informatie in de studies aanvullen, gaan binnenkort gebruik maken van RVC Clinical Insight. Nu is het zo dat deze zorgverleners een hyperlink binnen het EPD hebben naar de order in RVC Clinical Assistant. Wanneer zij die aanklikken, opent de hele client binnen een kader in het EPD. Binnenkort stappen we daar vanaf. De zorgverleners hebben vanaf dan razendsnel toegang tot de beelden via de webapplicatie RVC Clinical Insight.

Ten slotte wordt RVC Clinical Assistant in het UMCG ook nog gebruikt voor het opnemen van beelden. Dat is voor de echte beeldacquisitie op onze auto log-on stations waar de beelden gemaakt worden. Daar staat RVC Clinical Assistant lokaal geïnstalleerd.

We zijn erg tevreden met deze inrichting. De overstap naar RVC Clinical Insight zal een super fijne verbetering zijn voor iedereen. Ons huis zal daar echt goed mee geholpen zijn!” 

Multidisciplinaire overleggen worden voor artsen met RVC Clinical Insight alleen maar makkelijker. Artsen kunnen dan van tevoren al één en ander klaarzetten met een linkje. Ook worden alle verschillende beelden met hanging protocols in één overzicht getoond. Thijs: “Dat is echt heel goed. Dat lijkt meer richting een radiologisch PACS te gaan dan een zichtbaar licht PACS.”

Beeldtoegankelijkheid en -uitwisseling binnen én buiten de ziekenhuismuren

Thijs: “Binnen onze ziekenhuismuren hebben de juiste personen toegang tot de juiste beelden door de manier waarop we de gebruikersrechten hebben ingericht. De toegang van beelden binnen RVC Clinical Assistant hebben we geregeld via Active Directory. Als jij onder jouw persoonsaccount van het UMCG de juiste rechten hebt, mag je overal kijken. Er zijn enkele afdelingen, zoals de kinderafdeling, Dermatologie of Plastische Chirurgie, die we hebben afgesloten. Om daar beelden van in te kunnen zien, moet je toegang vragen en een procedure aflopen.

Voor beelduitwisseling met ziekenhuizen in de regio worden momenteel nog USB-sticks, CD’s en DVD’s gebruikt. Er ligt zeker wel een wens om dit anders in te richten. We weten dat het bijvoorbeeld mogelijk is om beelden uit te wisselen via Twiin. Dit gebruiken we al voor de uitwisseling van radiologische beelden.

Binnen de noordelijke ziekenhuizen hebben afgesproken dat we XDS gaan gebruiken voor  de uitwisseling van beelden.  Dat is wel wat lastiger, want dan moet je non-DICOM-beelden over DICOM-routes heen laten gaan. Daar ligt ook nog wel zeker een uitdaging.”

Marijn: “Er is wel een uitwisseling van beelden extern, maar dat zijn vooral beelden van de radiologie. Dat zijn CT’s, MRI’s enzovoorts. De beelden vanuit RVC Clinical Assistant, zoals voor MDL, die worden nog niet als zodanig uitgewisseld. Maar we weten dat het gaat én we willen ook héél graag!”