Op de hoogte blijven?
Volg ons op LinkedIn

Uitdaging

Om vooruitstrevend te blijven in het leveren van de hoogste zorg, besloot het UZ Gent in 2017 de infrastructuur op de afdeling maag-, darm- en leverziekten te vernieuwen. Niet alleen de onderzoeksruimtes, desinfectieruimtes en het onthaal werd gerenoveerd, ook de digitale systemen werden vervangen. Erg belangrijk voor het nieuwe systeem was dat alle digitale processen op de afdeling gecentraliseerd konden worden. Zo zou de software moeten kunnen koppelen met de desinfectietoestellen, de verschillende endoscopietorens en met de RFID-tags van de endoscopen. Alle types onderzoeken moesten op een makkelijke manier geprotocolleerd kunnen worden. In het verslag moesten de endoscopiebeelden en het protocol samen verwerkt kunnen worden.

Oplossing

RVC’s  beeldvorming, verslaglegging en traceersoftware ging live in het UZ Gent in oktober 2018 na een implementatie van een 4-tal maanden.
De videotorens van Pentax en Olympus zijn gekoppeld waardoor de gastro-enterologen door middel van een eenvoudige druk op de knop foto’s en video’s kunnen opnemen. 
De protocollen werden volgens de wensen van het medische team aangepast. De endoscopiebeelden en de protocollen worden samen verwerkt zodat alle onderzoekinformatie op alle computers in het UZ Gent consulteerbaar is. Tot slot maakt UZ Gent gebruik van RVC Track & Trace.  De data uit de Steelco-apparatuur komt terecht in het digitale logboek. Daarin wordt ook vastgelegd welke patiënt met welke endoscoop is behandeld. 


Resultaat

Vandaag komen patiënten op de endoscopische eenheid in een comfortabele omgeving terecht. De medische apparatuur wordt optimaal ingezet zodat ongeacht het merk en type medisch toestel, de geschikte koppeling gelegd wordt met de centrale software RVC Clinical Assistant.  Het resultaat is dat de medische protocollen volgens de  internationaal vastgelegde Minimal Standard Terminology (MST) vastgelegd worden. Door gebruik te maken van RVC Track & Trace is UZ Gent er zeker van  dat het endoscopisch materiaal volgens de strikte SFERD 4.0 richtlijn gedesinfecteerd wordt. Zo is de dienst maag-, darm-, en leverziekten van het UZ Gent klaar voor de digitale toekomst.